Maximal komfort och minimal energianvändning

 

Ett aktivt solskydd gör mer än att bara hindra solen från att lysa i ögonen. Ett konventionellt automatiskt solskydd kommer alltid att dra för solskyddet när solen kommer fram och därmed hindra ljus och värme att komma in i rummet. Men om rummet är tomt och det är kallt i rummet borde man ju ta vara på solvärmen. Med INOFFIX appen är det smidigt att hantera styrningen av solskyddet. Låt oss förklara det lite enkelt:

Tomt & kallt rum + sol =

Släpp in solen för att värma!

Tomt & kallt rum + ingen sol + kallt ute =

Dra för solskyddet och förbättra fönstrets U-värde!

Rum + närvaro =

Styr med egna villkor.

 

 

Funktionern kräver kommunikation med styrsystemet via ett API. I dagsläget stöds produkter från LINDINVENT.

Inga fjärrkontroller som försvinner!

Med Inoffix får du optimal styrning och kontroll på solskyddet till minimal kostnad och full koll på när solskyddet används.

Appen ger möjlighet att justera solskyddet efter individuella önskemål och även återställa det till AUTO-läget. Med inställningsbar kvällsåterställning kan man se till att alla solskydds inställningar återställs för bästa energiprestanda. 

Så här fungerar det

  1. Scanna QR-koden
  2. Justera höjden på solavskärmning
  • Fix höjd så länge personenen inte ändrar inställningen
  • Återställning till AUTO vid önskad tidpunkt på kvällen för bästa energiprestanda.