Tillgänglig information är enkel information

Informationen kan skapas med en Rich text editor som tillåter formatering, bilder och länkar. En knapp för en speciell länk är också tillgänglig. Kan användas för anvisningar, säkerhetsföreskrifter eller en länk till en film på youtube.

Enkelt och snabbt

  • Scanna QR-koden
  • Informationen visas