Funktionern kräver kommunikation med styrsystemet via ett API. I dagsläget stöds produkter från LINDINVENT.

Smartaste rumsratten?

Energieffektivare, billigare och smartare än en vanlig rumsratt!

Eftersom qr-koden ersätter en produkt som skall projekteras, monteras, installeras och avprovas på plats så blir det väsentligt mycket billigare – upp till 95% billigare! Vid hyresgästanpassning är det bara en qr-kod som skall flyttas – snabbare och billigare!
QR-koden placeras var man önskar: på väggen, skrivbordet eller datorskärmen.

En exakt fingertoppskänsla
Genom att dra punkten fram och tillbaka kan temperaturen justeras. Den förinställda max- och minimigränsen för börvärdet kan däremot aldrig över- eller underskridas. Detta ger möjlighet till anpassning med full kontroll och en visuell vy av den aktuella relationen till börvärdet.

Energieffektivare
Återställs enkelt till ursprungsläget manuellt eller via en förinställd tid.
Återställning sker t ex varje kväll 20.00 så att brukarens inställning med varmare eller kallare inte är kvar hela semestern, julledigheten eller helgen efter att man var på tjänsteresa på torsdag och fredag… 

Beröringsfri omställning
Temperaturen kan ändras utan beröring. Ytterligare en fördel!

Loggning av ändringar
Alla ändringar loggas och kan nyttjas för att identifiera rum som fungerar sämre och på sikt kunna öka kundnöjdheten i ytan.

vikten av bra inneklmat